Zajazd Joniec Małgorzata

Okolice


Gmina Dobra jest atrakcyjnym terenem turystycznym z uwagi na ciszę, czyste powietrze, możliwość wędkowania i kąpieli rzecznej, piękne widoki, duże kompleksy leśne,  oraz piesze wędrówki. 

Przeważająca część powierzchni Gminy Dobra leży na terenie Beskidu Wyspowego.

Jest to obszar górzysty, cechujący się charakterystycznym kształtem wznoszących się  szczytów. Oznaczają się one stromymi zboczami  porośniętymi lasem.

Rozdzielone głębokimi dolinami tworzą odosobnione "wyspy", co jest niepowtarzalną cechą krajobrazu .